ВОЙНОЛОВИЧ Микола Володимирович

Канд. с.-г. наук

voinolovuch

Завідувач відділення практичного навчання та сприяння працевлаштування

Тел: (04598) 32-791

E-mail:Загальна інформація


Практичне навчання студентів коледжу є важливою складовою навчально-виховного процесу, його метою є закріплення та поглиблення знань, отриманих в процесі теоретичної підготовки та формування у студентів необхідних умінь й навичок з обраної спеціальності. Практичне навчання регламентується наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93 та “Положенням про проведення практики студентів” у ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів».
За змістом і метою практики в коледжі поділяється на навчальну, технологічну і переддипломну.


На відділенні здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:

ОКР “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”
Спеціальності
5.04010602 «Прикладна екологія»
5.09010101 «Промислове квітництво»
5.09010301 «Лісове господарство»
5.09010303 «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»
Термін навчання
Денна форма 3,5 - 4 роки
Заочна форма 3 роки

Адреса: 08152, м. Боярка, вул. с.-г. технікум, 2 , навчальний корпус № 2, к.215