ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Боярський коледж екології і природних ресурсів»

на 2016 рік на програми підготовки фахівців  освітньо-кваліфікаційних рівнів "Молодший спеціаліст"

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ВІДКРИТИ.