Створення к омфортного оточення в антропогенному середовищі не можливе без застосування зелених насаджень.

Кожен з нас хоч раз та намагався створити к омпозицію з рослин на території своєї садиби, навіть і не підозрюючи про принципи і прийоми, що допомагають ландшафтним архітекторам у роботі. 

На сьогодні існує велика кількість фірм та організацій, які допомагають втілити всі Ваші побажання та мрії про „ідеальний сад” в життя, проте за рахунок голосливих назв та логотипів це к оштує надто дорого та часом невиправдано. Лабораторія „Ландшафтного дизайну”, що існує на базі відділення „Ек ології, лісового та садово-парк ового господарства” при ВП НУБіП У країни „Боярський к оледж ек ології і природних ресурсів” надає послуги, направлені на проведення науково-до слідних робіт з фундаментальних та прикладних напрямків про ектування т а охорони навколишнього природного середовища. 

Для нас Ваш сад це не просто сад – це спосіб втілити Вашу індивідуальність, неповторність та духовну красу в життя, керуючись на ук овим підходом організаціїпростору. 
Основні цілі та завдання лабораторії - надання послуг в області ландшафтного проектування і дизайну , дек оративного садівництва, квітникарства, ландшафтної архітектури.

l4

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

процес ландшафтного проектування передбачає наступні етапи:

1. Виїзд дизайнера на об'єкт ландшафтного проектування.
2. Обстеження території: (інвентаризація зелених насаджень, складання 
опорного плану об'єкту).
3. Виконання генерального плану об'єкту за допомогою сучасних 
к ом'ютерних технологій.
4. Розробка декільк ох ескізів озеленення, благоустрою території та 
елементів ландшафтної архітектури з урахуванням побажань замовника.
7. Підбір асортименту рослин і розробка дендроплану .
8. Розробка робочих креслень ландшафтного проекту (посадк ове
креслення, розбивочне креслення).
9. Пояснювальна записка.
10. Складання к ошторису .

l5

Крім перерахованих етапів проектування лабораторія „Ландшафтного 
дизайну” надає наступні послуги:

1. Влаштування квітників (розбивка квітника в натурі, посадка квітк ових рослин);
2. Створення газону (посівом, методом укладання ру лонної дернини);
3. Влаштування системи автоматичного поливу;
4. Догляд за насадженнями (весняна обрізка саду , внесення добрив, дог ляд за 
газоном, прополка бур'янів).

Етапи ландшафтного проектування:

l6

Рис.1 Ескіз арабески                         Рис.2 Розбивочне креслення

l7

Рис.3 Вирощування посадкового матеріалу     Рис.4 Посадка квіткових рослин

l8

 Рис.5 Кінцевий резуль тат запроектованої арабески